All for Joomla The Word of Web Design

  

 

NİKAH İŞLEMLERİ

Evlenmek İçin Başvuruda Bulunan Çiftlerden İstenen Belgeler

Samandağ Belediyesi evlendirme dairesine başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az

birinin adrese dayalı sistemde Samandağ ilçesinde ikamet etmesi veya izin belgesi ile

gelmeleri gerekmektedir.

1-NÜFUS CÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE BİRER ADET FOTOKOPİSİ

Resimli, son 10 (on) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir,

okunaklı T.C. Kimliği. (Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)

2-EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler

  1. a) 17 yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile
  2. b) 16 yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu

yapılır.

3-RESİM

Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık

(Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir), poz üniforma,

poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler

kullanılmayacaktır).Tümü aynı 5 (Beş) adet resim olacaktır.

4-SAĞLIK RAPORU

Sağlık Raporları,Samandağ Belediyesi Evlendirme memurlarınca Hazırlanıp,Aile

hekimlerinden onaylatılacaktır. Veya şehir dışından getirilecek evlenme işlerine mahsus

sağlık raporuda kabul edilecektir.

5-EVLENME EHLİYET BELGESİ

(Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)

Açıklama:

Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup sistem arızaları durumunda evlenme

ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir.

 

YABANCI UYRUKLULARIN EVLİLİK İŞLEMLERİ

Yabancı uyruklu kadın veya erkeğin evlilik başvurusunda getirmesi gereken evraklar.

Kendi ülkelerindeki yetkili makamlardan veya ülkelerinin Türkiyedeki konsolosluklarından

alacakları EVLENME EHLİYET BELGESİ (Medeni Hal Belgesi/Bekârlık Belgesi)

getirilecektir. Eğer Evlenme Ehliyet Belgesinde; anne - baba ismi, doğum yeri ve tarihinden

her hangi biri yer almıyorsa ise ayrıca DOĞUM BELGESİ ‘de getirilecektir.

Belgeler ülkelerinin Türkiye’deki Konsolosluğundan alınırsa; Konsolosluğun Bulunduğu ilde

Valilik veya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra noter tasdikli

Türkçe tercümesi yapılacaktır. (Eğer ülkelerinin Ankara’daki Büyük Elçiliğinden alınırsa

Dışişleri bakanlığı konsolosluk işleri genel müdürlüğüne onaylatmaları gerekmektedir.)

Belgeler kendi ülkelerinden getirilirse; O ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği'ne onaylatıldıktan

sonra Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.

Eğer belgeler Apostille (Uluslararası Kaşe) ‘li olarak almış ise; Sadece Türkiye’de noter

tasdikli Türkçe tercüme yaptırılması yeterlidir.

Eğer belgeler Türkçe’nin de içinde yer aldığı çok dilde düzenlenmiş ise; Belgeler tasdike

yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

PASAPORT

Eğer pasaport yoksa; ÜLKE KİMLİĞİ getirilecektir.

Pasaportun veya Ülke Kimliğinin Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.

Eğer Pasaport ile başvuru yapılıyorsa; Pasaportun Vizesi süresi geçmemiş olmamalıdır. Vize

dolmuş ise İkametgâh Tezkeresi (İkametgâh İzin Belgesi) getirilmelidir

Eğer Ülke Kimliği ile başvuru yapılıyorsa; İkametgâh Tezkeresi veya Türkiye’ye giriş yaptığı

tarihi gösteren Seyahat Belgesi getirilecektir.

 

TÜRKİYE’DE; MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜSÜNDE VE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLANLARIN EVLİLİK İŞLEMLERİ

Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma Statüsünde veya Geçici Koruma Altında Olan

Kişinin; “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 61, 62, 63 ve 93

maddelerine göre” İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacağı;

Kimlik bilgilerini gösterir şekilde düzenlenmiş; resimli, onaylı ve 99 ile başlayan kimlik

numarasını ihtiva eden Geçici Koruma Kimlik Belgesi

Medeni halini gösterir şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış Evlenme Ehliyet

Belgesi,getirilecektir.

 

YABANCILARLA EVLİLİK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu Evlendirme Memurluğuna müracaat

edebilirler.

Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir.

Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek

işleme alınır.

Fahri Konsolosluklardan alınacak belgeler geçersizdir.

Tercümesi yapılan Bekârlık Belgesi, Doğum Belgesi, Pasaport ve diğer belgelerin tümünde

kişisel bilgilerin (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı) bire bir aynı

olması gerekmektedir. Tek bir harf veya karakter farklılığında işlem yapılmaz.

Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal Belgesi/Bekârlık Belgesi)’inde kişinin son medeni

hali; Bekâr, Dul veya Boşanmış şeklinde ifade edilmelidir.

Yabancı uyruklu kişi Türkçe bilmiyorsa; Başvuruda Evlendirme Memurluğu tarafından

hazırlanacak Evlendirme Beyannamesini noter tasdikli Türkçe tercüme yaptıracaklardır.

Nikâh esnasında ise yeminli tercüman getireceklerdir.

Vize süresi; müracaat sırasında ve müracaatı takip eden nikâh günü rezervasyonunda

dolmamış şekilde olmalıdır.

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

 

6-ÖZEL BELGELER

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz)

günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

VEKALETNAME

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur.

Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile

vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş

olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin

nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus

cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.

(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Not:Bayanların soyadlarını kullanmak istemeleri halinde müracaat sırasında belirtmeleri

gerekmektedir.(Önceki soyadı (kızlık) kullanma isteği dilekçesi vermesi gerekmektedir.)

2016 YILI MECLİS KARARI İLE NİKAH ÜCRETİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE (HAFTA İÇİ) 200 TL

Başvuru yeri:

SAMANDAĞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Cemal Gürsel Mahallesi Kumsal Sokak Yeni Belediye Çarşısı Mal Müdürlüğü Yanı

No: 96 | Kat: 2 SAMANDAĞ/HATAY

Telefon: 0326 512 3951

school and education

Halk Masası