T.C.

SAMANDAĞ BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı   :55188870-301.03.92 /   32015                                                                                  28.06.2017   

Konu : Temmuz 2017 Meclis Toplantısı

Sayın:…………………….

  Meclise Üyesi

  

            Belediyemiz meclisi 5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesine istinaden aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 Temmuz ayı olağan toplantısını 04.07.2017 Salı günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

            Anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı tebliğen rica ederim.

           

                                                                                                                                  Mithat NEHİR

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

GÜNDEM      :

  1. Bir önceki meclis toplantısı tutanak özetinin görüşülüp karara bağlanması.
  2. Belediyemiz  Zabıta Tembihnamesinin yeniden güncellenmesinin görüşülüp karara bağlanması.
  3. Meclisimizin 02.06.2017 tarih ve 54 sayılı kararıyla Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen İçkili Yer Bölgesi”nin yeniden güncellenerek belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
  4.  Belediyemiz Meclisinin  02.06.2017 tarih ve 56 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen  İmar planı düzenlemesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
  5. İmar plan tadilatlarının görüşülüp karara bağlanması
  6. Eylül ayı meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti.