3.10.2017 tarihinde gerçekleşen Samandağ Belediyesi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda, tekrar görüşülmek üzere komisyona havale edilen gündem maddelerini görüşmek amacıyla Ekim ayı olağan toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantı Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir başkanlığında, 11.10.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı yoklama ile başladı.
Ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Görüşülen ve karara bağlanan maddeler şöyle:

1) 03.10.2017 tarih ve 86 sayılı Meclis kararıyla Plan Bütçe Tetkik Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısı, madde madde ve isim isim okunarak oylanıp, oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.
2) 03.10.2017 tarih ve 87 sayılı Meclis kararıyla Plan Bütçe Tetkik Komisyonuna havale dilen 2018 Yılı Performans Programı görüşülüp oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.
3) 03.10.2017 tarih ve 88 sayılı Meclis kararıyla Plan Bütçe Tetkik Komisyonuna havale dilen 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
4) 03.10.2017 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararıyla 11.10.2017 tarihli Meclis toplantısına ertelenen 3830 Sayılı Kıyı Kanunundan önceki yapılaşma ile ilgili ilçemiz Çiğdede ve Deniz Mahallesinde sahil şeridinde bulunan yapı adalarındaki kısmi yapılaşmaların Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde 1992 yılı öncesi yapılaşma durumlarının belirlenmesi ve mevcut haklarının korunması oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.