Samandağ Belediye Meclisinin 6 gündem maddesini görüşmek üzere 2017 Eylül ayı olağan toplantısını 12.09.2017 Salı günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşti.

GÜNDEM :

1- Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
2- İlçemiz Mızraklı Mahallesinde tapu kaydı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 2711 m2 alana sahip 217 sayılı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanması için Encümen’e ve Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3- 3830 Sayılı Kıyı Kanunundan önceki yapılaşma ile ilgili İlçemiz Çiğdede ve Deniz Mahallesinde sahil şeridinde bulunan yapı adalarındaki kısmi yapılaşmaların Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde 1992 yılı öncesi yapılaşma durumlarının belirlenmesi hususu görüşüldü ve imar komisyonuna gönderilmesi oy birliğiyle karar verildi.
4- 04.07.2017 tarih ve 66 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen iki adet imar planı tadilat dosyası ile ilgili komisyon raporu görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
5- Plan tadilat talepleri görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
6- Belediyemiz Meclisinin Ekim ayında yapacağı toplantının gün ve saati 03.10.2017 Salı günü saat 10:00’da belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.