Samandağ Belediye meclisi 8 gündem maddesini görüşmek üzere 2018 Nisan ayı olağan toplantısını 03.04.2018 Salı günü saat 10:00’da Belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirecek.
GÜNDEM :
1. Bir önceki meclis tutanak özetinin görüşülüp karara bağlanması.
2. 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülüp karara bağlanması.
3. Belediyemizce amatör spor kulüplerine ve sporculara yapılacak nakdi yardım yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması.
4. 02.03.2018 tarih ve 26 sayılı meclis kararlarıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyasının görüşülüp karara bağlanması
5. İmar Komisyonu üyeleri seçimi
6. Üç encümen üyesi seçimi.
7. Plan ve bütçe tetkik komisyonu üyeleri seçimi.
8. Belediyemiz Meclisinin Mayıs ayında yapacağı toplantının gün ve saatinin tespiti.