SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ
İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI AÇIKLAMA
Başvuru 10 Gün 02/1/2018 - 11/1/2018 Zorunlu
Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı 40 Gün 12/1/2008 - 20/2/2018 Tavsiye
İlana İtiraz 3 Gün 21/2/2018 - 23/2/2018 Tavsiye
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 Gün 24/2/2018 - 2/3/2018 Tavsiye
Sınavın Gerçekleştirilmesi 20 Gün 3/3/2018 - 22/3/2018 Tavsiye
Sınav Kuruluna İtiraz 4 Gün 23/3/2018 - 26/3/2018 Tavsiye
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 5 Gün 27/3/2018 - 31/3/2018 Tavsiye
Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün 2/4/2018*