Aydın Dağ tarafından Hatay Valiliğine sunulan “Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Artışı” projesine Valilik tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.