Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli meclis toplantısı, 16 sayılı karar ile ilçemiz Yoğunoluk mahallesinde şehir imar planımızın P35C-15B-4A ve P35C-15B-4D imar paftalarında yer alan 26 ada 15 belediyemiz ilan tahtası ve inernet sayfasında (www.samandag.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilecektir.